AKREDITACE

  • Jednotné zásady pro akreditaci ZDE
  • Informační systém ZDE
  • Akreditační formulář ZDE

Akreditace novinářů se řídí přílohou č. 12 Národních sportovních řádů FAS AČR. K doplnění těchto pravidel jsou po dohodě s majitelem vysílacích a přenosových práv SELECT MEDIA s.r.o. vydány tyto zásady.

AKREDITAČNÍ PROCES

Žádosti o akreditace budou podávány prostřednictvím informačního systému dostupného na adrese akreditace.mediasport.cz (dále jen IS). Přístup do IS získá novinář na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách FAS AČR nebo online na výše uvedené internetové adrese. Tento formulář vyplní žadatel pouze jednou a na jednotlivé podniky se bude hlásit prostřednictvím IS. Akreditační formulář je potřeba znovu zaslat pouze v případě změny některých údajů (změna redakce, atd.) Formulář musí být podepsán jak žadatelem, tak šéfredaktorem či jeho zástupcem.

Pověřený zástupce SELECT MEDIA s.r.o. rozhodne na základě náležitostí dodaných žadatelem a ve spolupráci s tiskovým střediskem daného podniku o udělení nebo zamítnutí akreditace. O vyhovění či zamítnutí žádosti o akreditaci bude žadatel informován v IS a také zasláním e-mailu.

Všichni akreditovaní musí povinně odevzdat podepsané "Ručení odpovědnosti a prává i povinnosti akreditovaného novináře."

Uzávěrka žádostí o akreditace na SHERON Valašská rally 2010: pátek 12. března 2010

Informační systém: https://akreditace.mediasport.cz

(rovněž zde si můžete stáhnout akreditační podmínky, akreditační formulář a po zaregistrování vstoupit do systému).

Kontaktní e-mail: akreditace@mediasport.cz


Bližší informace:

PR Agentura ZLIN PRESS production
Sramkova 349
CZ - 763 02 Zlin

GSM: + 420 606 710 214; + 420 722 623 848; + 421 918 410 015
Tel.:/fax: + 420 577 106 055
e - mail: zlinpress@seznam.cz, zlinpressmedia@seznam.cz