FAKTA O SHERON VALAŠSKÁ RALLY 2010

   
 Celková délka tratě 532,63 km
 Délka tratě bez rychlostních zkoušek 358,93 km
 Počet etap  2
 Počet sekcí  6
 Celková délka rychlostních zkoušek: 173,70 km
 Počet úseků rychlostních zkoušek:

 I. etapa

3 RZ - 2x

II. etapa

3 RZ - 2x

Povrch trati rally:

96% asfalt

4% ostatní

Vypsané skupiny a třídy

Skupina A Skupina N
třída A5 do 1400 cm3 třída N1 do 1400 cm3
třída A6 1401 - 1600 cm3 (včetně S 1600) třída N2 1401 - 1600 cm3
třída A7 1601 - 200 cm3 (včetně vozů diesel; bez VK>1600cm3) třída N3 1601 - 2000 cm3
  třída N4 nad 2000 cm3 (bez S 2000)

 

  • Vozy skupiny R budou zařazeny do tříd skupiny A N podle čl. 4.2 Regionálních předpisů FIA a čl. 9.2 kap. F NSŘ.
  • Vozy homologované jako „Kit car“ s objemem 1400 až 1600 cm3 mohou být přijaty, pokud budou plně odpovídat článku 255.5.2 „Váhy“ Přílohy J.
  • Vozy se dvěma poháněnými koly a s přeplňovaným motorem Diesel, jehož jmenovitý objem nepřesahuje 2000 cm3, jsou povoleny ve skupině A a ve skupině N.
  • Pro vozy homologované jako S 1600 mohou být prošlá errata použita bez penalizace.