POŘADATEL A ORGANIZÁTOR DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ SE JAKKOLIV POZITIVNĚ PODÍLEJÍ NA PŘÍPRAVĚ SHERON VALAŠSKÁ RALLY 2010 ZA DOSAVADNÍ POMOC A SPOLUPRÁCI

ZÁKLADNÍ INFORMACE

První podnik sedmidílného seriálu Mediasport Mezinárodního mistrovství České republiky v rally 2010 je připravován pod názvem Sheron Valašská rally 2010. Pořadatelem XXIX. ročníku této nejen na Valašsku velmi populární automobilové soutěže se stejně, jako v minulosti, stal AutoKlub RS – Vsetín v AČR, který při zajišťování uvedeného motoristického klání spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi na Vsetínsku, Přerovsku a Novojičínsku a s krajskými úřady ve Zlíně, v Olomouci a Ostravě.

Také devětadvacátý ročník Valašky se uskuteční ve dnech 26. - 27. března 2010 ve znamení vzpomínek na vynikajícího soutěžáka a člověka Jiřího Sedláře.

Výsledky Sheron Valašská rally 2010 budou započítány do klasifikace Mediasport Mezinárodního mistrovství České republiky v rally 2010. Celková délka trati je 532,63 km. Z toho 173,70 kilometru tvoří 12 rychlostních zkoušek na 6 úsecích. I tentokrát bude Valašská rally rozdělena do dvou dnů, respektive do dvou etap a 6 sekcí. Posádky při průjezdech jednotlivými rychlostními testy i při přesunech zavítají nejenom na Vsetínsko, ale rovněž do novojičínského a přerovského regionu.

Ředitelství Sheron Valašská rally 2010 nalezne, díky vzácnému pochopení představitelů města, své zázemí v areálu valašskomeziříčské radnice. Zde bude umístěno rovněž tiskové středisko rally a ve vstupní části budovy také oficiální tabule rally. Technická přejímka proběhne v prostorách Autocentrum Lukáš ve valašskomeziříčské příměstské části Bynina. Start do první i druhé etapy předjubilejní Valašky pak bude možné sledovat na náměstí Míru. Zde budou soutěžní posádky projíždět i cílovou rampou.

Valašská rally 2010 je svým organizátorem, AutoMotoKlubem Rallye Sport - Vsetín, připravována podle Mezinárodních sportovních řádů a jejich příloh, Národních sportovních řádů a Zvláštních ustanovení pořadatele.