FOTOSOUTĚŽ SHERON VALAŠSKÁ RALLY 2010 VE FOTOGRAFII

 

 PROPOZICE

 

Valašské internetové noviny, jako oficiální mediální partner XXIX. ročníku Valašské rally  a Fotoklub Vsetín ve spolupráci s AutoMotoKlubem Rallye Sport - Vsetín vyhlašují při příležitosti předjubilejního ročníku Valašky fotosoutěž.

Soutěže se mohou zúčastnit profesionální i amatérští fotografové.

Téma fotosoutěže: SHERON VALAŠSKÁ RALLY 2010 ve fotografii

  • Do soutěže lze zaslat max. 10 (deset) fotografií. Fotografie mohou být barevné i černobílé.
  • Soutěžní fotografie lze zasílat:

      a) v elektronické podobě s níže uvedenými parametry:

·  Maximální rozlišení jedné fotografie: 1600x1200

·  Maximální velikost jedné fotografie: 500 kB

·  Povolený formát digitální fotografie: JPEG

             b) v papírové formě ve formátu minimálně 18 x 24 cm

  • Lze kombinovat zaslání fotografií v elektronické i papírové formě, ale musí být dodržen maximální počet 10 (deset) fotografií

CENY:

Celkem budou uděleny tři ceny a dvě čestná uznání. Podle úrovně soutěžních snímků může porota udělit i dvě stejné ceny. Některá z cen však nemusí být porotou udělena. Konkrétní podoba udělovaných cen je v současné době připravována.

Soutěžní práce zasílejte do 15. dubna 2010 na adresu:

  • Fotografie v elektronické podobě: valnov@email.cz (u těchto fotografií musí být uveden název fotografie, jméno autora, adresa, kontaktní e-mail; telefonní číslo)
  • Fotografie v papírové formě: AutoMotoKlub Rallye Sport - Vsetín; Dolní Jasenka 744; 755 01 Vsetín. Na obálku uveďte heslo: FOTOSOUTĚŽ VR 2010 (na těchto fotografiích musí být popisem na zadní straně fotografie uveden název fotografie, jméno autora, adresa, kontaktní e-mail; telefonní číslo) 

OSTATNÍ INFORMACE:

  • Fotografie zaslané do soutěže budou hodnoceny porotou ve složení: Jan Hrubý - prezident Fotoklubu Vsetín; Dušan Póč - vydavatel Valašských internetových novin; Miroslav Hošák - předseda AMK RS - Vsetín.
  • Výsledky soutěže a oceněné práce se stanou součástí oficiálního tištěného programu XXX. ročníku Valašské rally 2011 a budou zveřejněny na website Valašské rally.
  • Odesláním fotografií pořadateli poskytuje účastník soutěže vyhlašovateli soutěže AutoMotoklubu Rally Sport – Vsetín licenci k bezplatnému užívání zaslaných fotografií pro vlastní propagaci a použití v rámci hodnocení XXIX. ročníku Valašské rally 2010 a při přípravě jubilejního ročníku Valašské rally 2011. Fotografie zaslané do této soutěže jsou vráceny jen na písemné požádání.

 Ve Vsetíně dne 07. 11. 2009 (s ohledem na datum vyhlášení soutěže změna pravidel vyhrazena)